SAAone

Op dit werk vervulde ik een rol als uitvoerder voor de afdeling SAAone GWW (een combinatie van Boskalis Infra en KWS Infra).

Op SAAone zijn we letterlijk in de ‘prut’ gestart. Een nieuwe snelweg bouwen op een ondergrond van veen, dat vroeg om een bijzondere aanpak. Als eerst is er ruimte en rust gecreëerd voor de aanwezige flora en fauna. Voor de meeste wegenbouwers een knelpunt in de uitvoering, ik kon mijn ei hier juist goed in kwijt. Als je je project goed start ontstaat er vertrouwen tussen de diverse belanghebbende.

Dan is er een basis om tijdens de ‘echte’ uitvoering, snelheid in het werk te houden. Na het verwijderen van de bomen en overige houtopstand heb ik mij mogen bemoeien met het dempen van de sloten. Dit is een zeer belangrijk onderdeel als voorbereiding van het latere zandspuiten. Het dempen van de sloten deden we door de aanwezige bagger op te mengen met de vrijgekomen houtsnippers van de gekapte begroeiing.

Door het opdrijven konden we de sporadisch aanwezige vissen ook nog uit de bagger verwijderen. Een win-win situatie voor ons grondverzetters en ecologen. Door deze werkwijze is er een redelijk stevig tapijt gecreëerd met eenzelfde soortelijk gewicht. Gelijktijdig zijn er aan de zijkanten van het toekomstige trace sloten gegraven en de vrijgekomen grond gebruikt als spuitkade. Vervolgens zijn we met een groot team gestart met het droog en nat leveren en verwerken van het vele benodigde zand.

Projectdetails

Uitvoering: SAAone GWW (Boskalis Infra en KWS infra)